Yorum bırakın

Pencerelerle Çalışmak ve Bölmeleri Dondurmak

Pencerelerle Çalışmak ve Bölmeleri Dondurmak

Reklamlar
Yorum bırakın

Microsoft Excel 2013 – Özel Görünümler (Custom Views)

Videoya ulaşmak için tıklayınız

Yorum bırakın

Word 2013 Yenilikleri

Videoya Ulaşmak için Tıklayınız

Yorum bırakın

DNS Değiştirmek :)

 

1-   Kontrol Paneli içinde bulunan – İnternet ve Network ayarlarına giriyoruz.

2- Bağlantılardan (connections) tıklıyoruz ve aşağıdaki pencere geliyor J

 3- Seçenekler(Properties) seçeneğini tıklıyoruz.

4- Ekran görüntüsünde açılan pencerenin kaydırma çubuğunu aşağıya sürükleyim. Seçili olan seçeneği çift tıklıyoruz

dns

5 – Ve DNS leri şekildeki gibi değiştiriyoruz JJ

Yorum bırakın

Microsoft Excel 2013 – Özel Görünümler (Custom Views)

Microsoft Excel 2013 – Özel Görünümler (Custom Views) 

Özel Görünümler

Özel Görünümler

Yorum bırakın

Microsoft Word 2013 Eğitim Videoları Tanıtım

Microsoft Word 2013 Temel & İleri Eğitimleri

MS Word 2013

MS Word 2013

Yorum bırakın

Match ( Kaçıncı ) Fonksiyonu Temel Kullanımı

Aradığımız değerin kaçıncı satır veya  sütunda olduğunu bulmamızı sağlayan bir fonksiyondur, genelde tek başına kullanımlarda çok işlevsel değildir.

İndis, dolaylı gibi fonksiyonlarla daha sık kullanılır. Bu fonksiyonun Türkçesi “kaçıncı” dır.

Fonksiyonumuzun  3 parametresi vardır.

Lookup_value(Aranan_Değer) : Hangi kelimeyi, hücrede ki değeri, metni arıyorsak onu seçmeliyiz, fonksiyonun içerine çift tırnak içerisinde metin (“metin”)sabit olarak da verilebilir.

Lookup_array (Aranan_Dizi)   : Aranan değerin, nerede, hangi dizinde aranacağını seçeriz.

Match Type (Eşittir_tür)             :  Burada 0 , 1, -1 değerlerini kullanabiliriz. Genellikle 0 değeri kullanılmaktadır.

0 ( Exact Match ) :  değeri bire bir eşleme işin kullanılır, Aranan değerin birebir aynısını bulup, onun hangi satır veya sütunda olduğunu bulup satır veya sütun sayısını verir.

1 ( Less Than ) :  Lookup_Value’ dan küçük veya eşit değerin olup olmadığına bakar, değer varsa onu getirir ;değer yoksa en küçük veya eşit değeri sonuç olarak getirir. ÖR : 25 değerini arıyoruz, 25 değeri varsa, o değerin hangi sütun veya satırda olduğunun sonucunu getirir. Değer yoksa o değere en yakın, en küçük değerin sütun veya satır sayısını verir.

-1 (Greater Than) :  Lookup_Value  da aranan değerin büyük veya eşit olma durumunda kullanılır, Aranan değer aranan tabloda varsa o değeri, yoksa tabloda bulunan, aranan değere en yakın büyük değerin bulunduğu satır veya sütün numarasını verir.

Match Fonksiyonu ile bir değeri bulmasını istiyorsak,aranan liste de o değerin tekrar etmediğinden emin olmamız gerekir, çünkü  listede de aynı değerden iki tane varsa, ilk değeri sonuç olarak getirir, aranan değer listede yoksa N/A hatası üretir. 2. Değeri bulmak için başka formülasyonlar kurulmalıdır.

Match fonkisyonunun 3. Parametresi olan Match_type değerine hiç bir değer girişi yapılmazsa, fonksiyon o parametre de 1  değeri varmış gibi işlem yapar.

Match (Kaçıncı) Fonksiyonunu bir örnekle açıklamamız gerekirse aşağıdaki video’yu inceleyebilirsiniz.

Match ( Kaçıncı ) Fonksiyonu Temel Kullanımı